Bramy segmentowe

Garażowe ramy segmentowe składają się z paneli, które są dwuściennymi segmentami z blachy stalowej o wysokości 50, 61 cm lub ich kombinacji i grubości 4 cm, wypełnionymi pianką poliuretanową. Segmenty wykonane są z blachy ocynkowanej, lakierowanej podkładem epoksydowym i pokrytej lakierem poliestrowym.
Panele łączy sie ze soba w trakcie montażu zawiasami i uzbraja w rolki biegowe, które pracują w prowadnicach pionowych i poziomych stanowiących konstrukcję nośną bray segmentowej.
Uszczelnienie płaszcza bramy następuje przez dookolne uszczelki gumowe i uszczelnienie między segmentowe. Prowadnice, zawiasy, konsole, okucia boczne wykonane są z blachy ocynkowanej.
Ciężar bramy jest równoważony przez spężyny skrętne (dobierane komputerowo, indywidualnie zależnie od wielkości bramy) umieszczone na wale mocowanym na nadprożu lub na końcu prowadnic poziomych.
Każdą bramę wyposażoną w napęd elektryczny można obsługiwać ręcznie.